ثبت نام

ثبت نام ترم پاییز ۱

ترم پاییز ۱ سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۳ مهر ماه آغاز خواهد شد.

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه‌

به بخش ثبت نام خوش آمدید

در صورتی که قبلا زبان انگلیسی را در آموزشگاه آموخته اید می توانید به بخش مشاوره و تعیین سطح مراجعه کنید.

ثبت نام دوره های زبان انگلیسی

کلیه دوره ها ویژه آقایان و بانوان می باشد

دوره های کودکان

این دوره ویژه کودکان و نوجوانان رده سنی ۸ الی ۱۳ سال است که قصد آموختن زبان انگلیسی از ابتدا را دارند.

 • عنوان دوره

  Adc 1

 • شروع دوره

  بر اساس تقویم آموزشی

 • تعداد جلسات

  ۱۶ جلسه

 • کتاب های دوره

  کتاب های Let’s Go

 • زمان هر جلسه

  ۹۰ دقیقه

 • طول دوره

  ۱٫۵ ماه

تکمیل فرم ثبت نام

سـوالات رایـج

هر جلسه آموزشی فرزندتان ۹۰ دقیقه (یک ساعت و نیم) زمان می برد.

فرزند شما ۱۶ جلسه آموزشی طی یک ماه و نیم خواهند داشت که به صورت ۳ جلسه در هفته برگزار خواهد شد.

هر کتاب طی ۲ ترم به فرزند شما آموزش داده می شود.

تعداد غیبت های مجاز برای هر زبان آموز در طول ترم ۳ جلسه با هماهنگی آموزشگاه می باشد.

بله شما می توانید با مراجعه به پنل کاربری زبان آموز نسبت به ثبت نام ترم جدید و پرداخت اینترنتی شهریه اقدام کنید همچنین اطلاعات جامعی از سوابق تحصیلی و فعالیت کلاسی دانش آموز و حضور غیاب او مشاهده کنید.

در پایان هر ترم امتحان به صورت کتبی برگزار می شود و میانگین نمره امتحان پایان ترم ، فعالیت کلاسی و حضور غیاب زبان آموز که از ۱۰۰ می باشد به عنوان نمره نهایی لحاظ می شود. که حدنصاب قبولی فرزندشما ۷۰ از ۱۰۰ می باشد . همچنین شما می توانید بعد از امتحان پایان ترم با مراجعه به پنل کاربری زبان آموز کارنامه او را مشاهده کنید.

خیر، اما مشاوره رایگان از سوی تیم آموزش مستقر در آموزشگاه یاری رسان شما در جهت برنامه ریزی مناسب برای آینده تحصیلی فرزندتان وجود دارد

تعیین سطح در هر زمان از حضور شما به همراه فرزندتان در آموزشگاه امکان پذیر است و لذا جهت تسریع در این امر شما می توانید از قبل به صورت تلفنی زمان مناسب برای تعیین سطح را از واحد جویا شده و در زمان تعیین شده در واحد حضور یابید.

دوره های نوجوانان

این دوره ویژه نوجوانان رده سنی ۱۳ الی ۱۸ سال است که قصد آموختن زبان انگلیسی از ابتدا را دارند.

 • عنوان دوره

  T1

 • شروع دوره

  بر اساس تقویم آموزشی

 • تعداد جلسات

  ۱۶ جلسه

 • کتاب های دوره

  TEEN2TEEN

 • زمان هر جلسه

  ۹۰ دقیقه

 • طول دوره

  ۱٫۵ ماه

تکمیل فرم ثبت نام

سـوالات رایـج

هر جلسه آموزشی فرزندتان ۹۰ دقیقه (یک ساعت و نیم) زمان می برد.

فرزند شما ۱۶ جلسه آموزشی طی یک ماه و نیم خواهند داشت که به صورت ۳ جلسه در هفته برگزار خواهد شد.

هر کتاب طی ۴ ترم به فرزند شما آموزش داده می شود.

تعداد غیبت های مجاز برای هر زبان آموز در طول ترم ۳ جلسه با هماهنگی آموزشگاه می باشد.

بله شما می توانید با مراجعه به پنل کاربری زبان آموز نسبت به ثبت نام ترم جدید و پرداخت اینترنتی شهریه اقدام کنید همچنین اطلاعات جامعی از سوابق تحصیلی و فعالیت کلاسی دانش آموز و حضور غیاب او مشاهده کنید.

در پایان هر ترم امتحان به صورت کتبی برگزار می شود و میانگین نمره امتحان پایان ترم ، فعالیت کلاسی و حضور غیاب زبان آموز که از ۱۰۰ می باشد به عنوان نمره نهایی لحاظ می شود. که حدنصاب قبولی فرزندشما ۷۰ از ۱۰۰ می باشد . همچنین شما می توانید بعد از امتحان پایان ترم با مراجعه به پنل کاربری زبان آموز کارنامه او را مشاهده کنید.

خیر، اما مشاوره رایگان از سوی تیم آموزش مستقر در آموزشگاه یاری رسان شما در جهت برنامه ریزی مناسب برای آینده تحصیلی فرزندتان وجود دارد

تعیین سطح در هر زمان از حضور شما به همراه فرزندتان در آموزشگاه امکان پذیر است و لذا جهت تسریع در این امر شما می توانید از قبل به صورت تلفنی زمان مناسب برای تعیین سطح را از واحد جویا شده و در زمان تعیین شده در واحد حضور یابید.

دوره های بزرگسالان

این دوره ویژه خواهران و برادران بالای ۱۸ سال است که قصد آموختن زبان انگلیسی از ابتدا را دارند.

 • عنوان دوره

  B1

 • شروع دوره

  بر اساس تقویم آموزشی

 • تعداد جلسات

  ۱۶ جلسه

 • کتاب های دوره

  TOP NOTCH

 • زمان هر جلسه

  ۹۰ دقیقه

 • طول دوره

  ۱٫۵ ماه

تکمیل فرم ثبت نام

سـوالات رایـج

بله شما می توانید با مراجعه به پنل کاربری خود نسبت به ثبت نام ترم جدید و پرداخت اینترنتی شهریه اقدام کنید همچنین اطلاعات جامعی از سوابق تحصیلی و فعالیت کلاسی دانش آموز و حضور غیاب او مشاهده کنید.

در پایان هر ترم امتحان به صورت کتبی برگزار می شود و میانگین نمره امتحان پایان ترم ، فعالیت کلاسی و حضور غیاب زبان آموز که از ۱۰۰ می باشد به عنوان نمره نهایی لحاظ می شود. که حدنصاب قبولی شما ۷۰ از ۱۰۰ می باشد . همچنین شما می توانید بعد از امتحان پایان ترم با مراجعه به پنل کاربری، کارنامه خود را مشاهده کنید.

خیر، اما مشاوره رایگان از سوی تیم آموزش مستقر در آموزشگاه در جهت برنامه ریزی مناسب تحصیلی برای آینده شما وجود دارد

تعیین سطح در هر زمان از حضور شما در موسسه امکان پذیر است و لذا جهت تسریع در این امر شما می توانید از قبل به صورت تلفنی زمان مناسب برای تعیین سطح را از واحد جویا شده و در زمان تعیین شده در واحد حضور یابید.

هر جلسه آموزشی ۹۰ دقیقه (یک ساعت و نیم) زمان می برد.

شما ۱۶ جلسه آموزشی طی یک ماه و نیم خواهید داشت که به صورت ۳ جلسه در هفته برگزار خواهد شد.

هر کتاب طی ۲٫۵ ترم به شما آموزش داده می شود.

تعداد غیبت های مجاز برای هر زبان آموز در طول ترم ۳ جلسه با هماهنگی آموزشگاه می باشد.

دوره های تربیت مدرس

متقاضیان این دوره می بایستی از سطح زبان عمومی قابل قبولی برخوردار باشند.

 • عنوان دوره

  TTC

 • شروع دوره

  بر اساس تقویم آموزشی

 • تعداد جلسات

  ۱۰ جلسه

 • کتاب های دوره

  محتوای اختصاصی موسسه

 • زمان هر جلسه

  ۱۸۰ دقیقه

 • طول دوره

  ۱۰ هفته

تکمیل فرم ثبت نام