اصطلاح انگلیسی برای خرید کردن

اصطلاح انگلیسی برای خرید کردن
تو این ویدئو کوتاه قصد داریم به شما یه اصطلاح انگلیسی جالب درباره خرید بیش از حد یاد بدیم.

اسکرول به بالا